APAP ICE Plaster chklodzacy 2 plastry

APAP ICE Plaster chklodzacy 2 plastry

Login to view price
In stock
SKU
APAP ICE Plaster chlodzacy 2 plastry

Apap Ice, chłodzący plaster hydrożelowy, 2 szt.

 • Wyrób medyczny.
 • Dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.
 • Szybka, bezpieczna, chłodząca ulga w bólach głowy i migrenach.
 • Efekt chłodzący do 8 godzin.
 • Nie pozostawia śladów i jest łatwy do usunięcia z powierzchni skóry.
 • Plastry jednorazowego użytku.

Zawartość opakowania

2 chłodzące plastry hydrożelowe z mentolem.

Działanie

Plaster hydrożelowy, zawierający mentol, po przyklejeniu do skóry natychmiast chłodzi, przynosząc ulgę w bólach głowy i migrenach. Każdy plaster wykazuje działanie chłodzące do 8 godzin.

Wskazania

Chłodzący plaster hydrożelowy Apap Ice stosowany jest w bólach głowy i migrenach.

Sposób użycia wyrobu medycznego

 • Przeciąć lub rozerwać saszetkę i wyjąć jeden plaster żelowy.
 • Usunąć przeźroczystą folię z tylnej części plastra żelowego.
 • Umieścić jeden plaster żelowy na czole lub tylnej części szyi.
 • W razie potrzeby przyciąć plaster do odpowiedniej wielkości.
 • Aby zapobiec wyschnięciu, niezużyty plaster żelowy przechowywać w saszetce z folii, zaginając jej górną część.
 • Plaster żelowy przeznaczony jest do jednorazowego stosowania.
 • Plaster żelowy nie będzie przylegał do mokrej skóry, włosów lub ubrania.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

 • Z uwagi na ryzyko uduszenia lub zakrztuszenia, osoby, które nie mogą samodzielnie usunąć plastra lub osoby niepełnosprawne powinny stosować produkt pod uważnym nadzorem.
 • Nie stosować u osób, które mają lub miały reakcje alergiczne na leki lub kosmetyki.
 • Nie przyklejać na uszkodzoną, podrażnioną, poparzoną lub bardzo wrażliwą skórę.
 • Tylko do użytku zewnętrznego.
 • Przechowywać w temperaturze od 3 do 30oC.
 • Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
 • Nie przechowywać w zamrażalce.
 • Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i jamą nosową.
 • Jeśli objawy nie ustępują, należy poradzić się lekarza.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

Działania niepożądane lub reakcje alergiczne są mało prawdopodobne. Jeśli takie działania wystąpią, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jeśli wystąpi nadmierne zaczerwienienie, podrażnienie, uczucie palenia lub dyskomfortu skóry, należy natychmiast przerwać stosowanie i poradzić się lekarza.

Apap Ice, cooling hydrogel patch, 2 pcs.

Medical component.
For adults and children over 12 years of age.
Fast, safe, cooling relief from headaches and migraines.
Cooling effect up to 8 hours.
It does not leave any traces and is easy to remove from the skin.
Single-use patches.
Contents of the package
2 cooling hydrogel slices with menthol.

Action
A hydrogel patch containing menthol cools immediately after sticking to the skin, providing relief from headaches and migraines. Each patch has a cooling effect for up to 8 hours.

Indications
Apap Ice cooling hydrogel patch is used for headaches and migraines.

The method of using the medical device
Cut or tear the sachet and take out one gel patch.
Remove the clear foil from the back of the gel patch.
Put one gel patch on the forehead or back of the neck.
If necessary, cut the patch to the correct size.
To prevent drying out, store the unused gel patch in the foil sachet by folding the top part.
The gel patch is intended for single use.
The gel patch will not stick to wet skin, hair or clothes.
Contraindications and precautions
Due to the risk of suffocation or choking, people who cannot remove the patch or disabled people should use the product under careful supervision.
Do not use in people who have or have had allergic reactions to drugs or cosmetics.
Do not stick to damaged, irritated, burned or very sensitive skin.
For external use only.
Store at temperatures between 3 and 30oC.
Keep out of reach of children.
Do not store in a freezer.
Avoid direct contact with the eyes and nasal cavity.
If symptoms persist, consult your doctor.
Possible side effects of the medical device
Side effects or allergic reactions are unlikely. If such effects occur, consult your doctor or pharmacist. If you experience excessive redness, irritation, burning, or discomfort of the skin, discontinue use immediately and consult a physician.

More Information
Value 10000IU
Write Your Own Review
You're reviewing:APAP ICE Plaster chklodzacy 2 plastry