ACARD 75mg 30 tabletek

ACARD 75mg 30 tabletek

Login to view price
In stock
SKU
5909990672516
  • Coronary heart disease ACARD is a preparation which, thanks to the content of aspirin helps to prevent blood platelet aggregation, coronary heart disease and the occurrence of blood clots and blockages in the blood vessels.

ACARD Composition:
1 tablet contains 75 mg of enteric-coated aspirin and excipients are microcrystalline cellulose, corn starch, stearic acid, colloidal hydrated silica, methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer (1: 1), triethyl citrate, talc and antifoam emulsion.

Action ACARD:
ACARD is a preparation acting on the basis of aspirin. The active substance supports the functioning of the cardiovascular system. It works przeciwagregacyjnie and effectively prevents clumping of platelets (which were a consequence of blood clots and blockages of blood vessels). As a result, it reduces the risk of, among others,myocardial infarction, peripheral arterial occlusive atherosclerosis.ACARD is in the form of tablets intended for oral use.

ACARD Contraindications:
- Hypersensitivity to ingredients
- stomach ulcer and (or) duodenal
- impaired renal function, liver
- hemorrhagic diathesis
- attacks aspirin-induced asthma, which are related to the use of salicylates or components with a similar action, mainly NSAIDs
- the last trimester of pregnancy
- concomitant use of methotrexate in doses of 15 mg per week or more,
- use in children under 12 years of age with infections of a viral

Indications ACARD:
Use drug with symptoms of coronary heart disease and other diseases and conditions in which it is recommended to counteract sticking to blood platelets (eg. A history of cerebral embolic stroke, peripheral arterial occlusive atherosclerosis, myocardial).

ACARD Dosage:
For oral use. In case of suspected acute myocardial should take 4 pills. once (chewing it). Typically, in order to prevent occurrences of the cardiovascular system (eg. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism, congestion cerebrovascular seizure TIA, occlusive peripheral vascular, cardiac infarction), and also after implantation, the grafts - coronary angioplasty are instructed to take 1 capsule ./24h.

Choroba niedokrwienna serca ACARD to preparat, który dzięki zawartości aspiryny pomaga zapobiegać agregacji płytek krwi, chorobie wieńcowej oraz powstawaniu zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.
ACARD Skład:
1 tabletka zawiera 75 mg aspiryny powlekanej dojelitowo, a substancje pomocnicze to celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, kwas stearynowy, koloidalna uwodniona krzemionka, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1: 1), cytrynian trietylu, talk i emulsja przeciwpieniąca.

Akcja ACARD:
ACARD to preparat działający na bazie aspiryny. Substancja czynna wspomaga funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Działa przeciwagregacyjnie i skutecznie zapobiega zlepianiu się płytek krwi (które były następstwem zakrzepów i zatykania naczyń krwionośnych). Dzięki temu zmniejsza ryzyko wystąpienia m.in. zawału mięśnia sercowego, miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych. ACARD występuje w postaci tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego.

Przeciwwskazania ACARD:
- Nadwrażliwość na składniki
- wrzód żołądka i (lub) dwunastnicy
- zaburzenia czynności nerek, wątroby
- skaza krwotoczna
- napady astmy aspirynowej, które są związane ze stosowaniem salicylanów lub składników o podobnym działaniu, głównie NLPZ
- ostatni trymestr ciąży
- jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych,
- stosowanie u dzieci poniżej 12 roku życia z infekcjami wirusowymi

Wskazania ACARD:
Stosować lek przy objawach choroby niedokrwiennej serca oraz innych schorzeniach i stanach, w których zaleca się przeciwdziałanie przywieraniu do płytek krwi (np. Przebyty udar zatorowy mózgu, miażdżyca zarostowa tętnic obwodowych, mięsień sercowy).

ACARD Dawkowanie:
Do stosowania doustnego. W przypadku podejrzenia ostrego mięśnia sercowego należy przyjąć 4 tabletki. raz (przeżuwając). Zwykle w celu zapobieżenia wystąpieniom układu sercowo-naczyniowego (np. Zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej, zastoju napadowo-naczyniowego TIA, okluzyjnych naczyń obwodowych, zawału serca), a także po wszczepieniu przeszczepów - angioplastyki wieńcowej zaleca się pobranie 1 kapsułki ./24h.

More Information
Value 10000IU
Write Your Own Review
You're reviewing:ACARD 75mg 30 tabletek