Calcium Sanosvit, syrop o smaku bananowym, 150 ml

Calcium Sanosvit, syrop o smaku bananowym, 150 ml

Login to view price
In stock
SKU
Calcium Sanosvit, syrop o smaku bananowym, 150 ml
  • Sanosvit calcium syrup used adjunctively in the treatment of respiratory infections, colds, flu, allergic diseases, inflammation, rickets, osteomalacia. Sanosvit calcium Supplement calcium deficiency.

Sanosvit calcium Composition:
100 ml syrup contains 29.4 g glukonolaktobionianu calcium and 6.4 g of calcium lactobionate; 5 ml (1 teaspoon syrup) = 114 mg Ca.

Sanosvit calcium Action: Calcium is an essential mineral component, contributing to maintaining the electrolyte balance of the body and the proper functioning of numerous regulatory mechanisms. It is necessary in many processes, including neuromuscular conduction, muscle function, normal bone development, blood clotting, activation of certain enzymes, cell membrane permeability and blood. In the preparation organic calcium compounds are easily absorbed by the body. Administration of supplements of calcium deficiency in the body and reduces swelling and allergic reactions.

Sanosvit calcium Indications: a supportive agent in the treatment of respiratory tract infections, colds, flu, allergic diseases, inflammation, rickets, osteomalacia.Supplement calcium deficiency, especially in the states of increased demand (pregnancy, lactation, periods of intensive growth in children, convalescence, fracture). Prevention and treatment of osteoporosis of different origin.

Sanosvit calcium Contraindications: Hypersensitivity to calcium compounds. Hypercalcemia (hiperparatyreoidyzm, hypervitaminosis D, multiple myeloma, bone metastases), severe hypercalciuria, galactosemia. Do not use in combination with high doses of vitamin D. cautiously used in patients with nephrolithiasis oxalate-calcium, kidney failure, heart disease, sarcoidosis, and patients treated with digitalis preparations, epinephrine, tetracycline or thiazide diuretics.

Sanosvit calcium Undesirable effects: At high doses may experience gastrointestinal disorders, hypercalcemia.

Sanosvit calcium Dosage: Oral, adults 1 tablespoon 2-3 times a day. Children under 6 years of age 1 teaspoon 2-3 times a day, children 7-13 years of age 2 teaspoons 2-3 times a day.

Syrop wapniowy Sanosvit stosowany wspomagająco w leczeniu infekcji dróg oddechowych, przeziębień, grypy, chorób alergicznych, stanów zapalnych, krzywicy, osteomalacji. Sanosvit wapń uzupełnia niedobór wapnia.
Skład wapnia Sanosvit:
100 ml syropu zawiera 29,4 g glukonolaktobionianu wapnia i 6,4 g laktobionianu wapnia; 5 ml (1 łyżeczka syropu) = 114 mg Ca.

Sanosvit wapń Działanie: Wapń jest niezbędnym składnikiem mineralnym, przyczyniającym się do utrzymania równowagi elektrolitowej organizmu oraz prawidłowego funkcjonowania wielu mechanizmów regulacyjnych. Jest niezbędna w wielu procesach, w tym przewodnictwie nerwowo-mięśniowym, funkcjonowaniu mięśni, prawidłowym rozwoju kości, krzepnięciu krwi, aktywacji niektórych enzymów, przepuszczalności błony komórkowej i krwi. W preparacie organiczne związki wapnia są łatwo przyswajalne przez organizm. Podawanie suplementów uzupełniających niedobory wapnia w organizmie oraz zmniejszających obrzęki i reakcje alergiczne.

Sanosvit wapń Wskazania: środek wspomagający w leczeniu infekcji dróg oddechowych, przeziębień, grypy, chorób alergicznych, stanów zapalnych, krzywicy, osteomalacji Uzupełnia niedobory wapnia, szczególnie w stanach zwiększonego zapotrzebowania (ciąża, laktacja, okresy intensywnego wzrostu u dzieci rekonwalescencja, złamanie). Profilaktyka i leczenie osteoporozy różnego pochodzenia.

Sanosvit wapń Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na związki wapnia. Hiperkalcemia (hiperparatyreoidyzm, hiperwitaminoza D, szpiczak mnogi, przerzuty do kości), ciężka hiperkalciuria, galaktozemia. Nie stosować w połączeniu z dużymi dawkami witaminy D. ostrożnie stosowanej u pacjentów z kamicą nerkową szczawianowo-wapniową, niewydolnością nerek, chorobami serca, sarkoidozą oraz u pacjentów leczonych preparatami naparstnicy, epinefryną, tetracykliną lub diuretykami tiazydowymi.

Sanosvit wapń Działania niepożądane: Przy dużych dawkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, hiperkalcemia.

Sanosvit wapń Dawkowanie: Doustnie, dorośli 1 łyżka stołowa 2-3 razy dziennie. Dzieci do 6 lat 1 łyżeczka 2-3 razy dziennie, dzieci 7-13 lat 2 łyżeczki 2-3 razy dziennie.

More Information
Value 10000IU
Write Your Own Review
You're reviewing:Calcium Sanosvit, syrop o smaku bananowym, 150 ml