Bravera Control 96 mg/ g, aerozol na skore, roztwor 8 ml

Bravera Control 96 mg/ g, aerozol na skore, roztwor 8 ml

Login to view price
Out of stock
SKU
Bravera Control 96 mg/ g, aerozol na skore, roztwor 8 ml

Bravera Control aerosol solution is a product containing lycodain - a substance with local anesthetic effect. A dose of spray applied directly to the penis reduces the penis' sensitivity to touch and prevents premature ejaculation.

Composition of Bravera Control skin spray:

The active substance is lidocaine. 1 g of spray contains 96 mg lidocaine. Each press of the spray pump provides 0.085ml of solution (equivalent to 81.98 mg of aerosol containing 7.87 mg of lidocaine).

The other ingredients are:stearic acid, isopropyl myristate, diethylene glycol
monoethyl ether.

The effect of Braver Control spray on the skin:

Bravera Control is a skin aerosol that contains lidocaine as the active substance. Lidocaine, applied directly to the shaft and acorn of the penis, will induce a local anesthetic effect and thus reduce the penis' sensitivity to touch in order to delay the onset of ejaculation.

Application:
The drug lidocaine is indicated for use before intercourse in case of premature ejaculation 

Contraindications to the use of Bravera Control:

A contraindication to the use of the preparation is allergy to lidocaine or any of the other
ingredients of this medicine (patient or partner / partner). Allergy to other local anesthetic amide drugs, partner's pregnancy, damaged or inflamed skin.

Method of administration for Bravera Control:

Cutaneous use (topically on the shaft and glans penis). The recommended dose is 3 to 7 pump strokes, made to cover the shaft and glans of the penis, 5 to
15 minutes before intercourse. If there is excess medicine remaining on the penis after 5 minutes, remove it before intercourse. The amount and duration of application should be selected depending on individual needs. The lowest effective dose should always be used. There should be an interval of at least 4 hours between consecutive doses. The dose of 22 pump presses should not be exceeded within 24 hours.

Warning!
The drug should not be used for more than 1 month without medical supervision.

Roztwór aerozolu Bravera Control to preparat zawierający likodainę - substancję o działaniu miejscowo znieczulającym. Dawka sprayu aplikowana bezpośrednio na penisa zmniejsza wrażliwość penisa na dotyk i zapobiega przedwczesnemu wytryskowi.

Skład sprayu Bravera Control:
Substancją czynną jest lidokaina. 1 g sprayu zawiera 96 mg lidokainy. Każde naciśnięcie pompki rozpylającej dostarcza 0,085 ml roztworu (co odpowiada 81,98 mg aerozolu zawierającego 7,87 mg lidokainy).

Pozostałe składniki to: kwas stearynowy, mirystynian izopropylu, glikol dietylenowy
eter monoetylowy.

Działanie sprayu Braver Control na skórę:
Bravera Control to aerozol do skóry zawierający lidokainę jako substancję czynną. Lidokaina nałożona bezpośrednio na trzon i żołądź prącia wywoła miejscowe działanie znieczulające, a tym samym zmniejszy wrażliwość penisa na dotyk, opóźniając początek wytrysku.

Podanie:
Lek lidokaina jest wskazany do stosowania przed stosunkiem w przypadku przedwczesnego wytrysku

Przeciwwskazania do stosowania Bravera Control:
Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na lidokainę lub którąkolwiek inną
składników tego leku (pacjent lub partner / partner). Alergia na inne miejscowo znieczulające leki amidowe, ciąża partnerki, uszkodzenie lub stan zapalny skóry.

Sposób podawania leku Bravera Control:
Podanie na skórę (miejscowo na trzon i żołądź prącia). Zalecana dawka to 3 do 7 uderzeń pompy, wykonanych w celu pokrycia trzonu i żołędzi prącia, 5 do
15 minut przed stosunkiem. Jeśli po 5 minutach na penisie pozostanie nadmiar leku, usuń go przed stosunkiem. Ilość i czas stosowania należy dobrać w zależności od indywidualnych potrzeb. Należy zawsze stosować najniższą skuteczną dawkę. Pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 4-godzinną przerwę. Nie należy przekraczać dawki 22 naciśnięć pompki w ciągu 24 godzin.

Ostrzeżenie!
Leku nie należy stosować dłużej niż 1 miesiąc bez nadzoru lekarza.

More Information
Value 10000IU
Write Your Own Review
You're reviewing:Bravera Control 96 mg/ g, aerozol na skore, roztwor 8 ml