Biostymina plyn doustny 10 ampulek

Biostymina plyn doustny 10 ampulek

Login to view price
Out of stock
SKU
Biostymina plyn doustny 10 ampulek

Opis produktu Biostymina, aloe arborescens folii recentis extractum fluidum

Biostymina jest wodnym wyciągiem ze świeżych liści aloesu drzewiastego przeznaczonym do stosowania doustnego.

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania.
Dorośli: 1 ml (1 ampułka) dziennie lub co drugi dzieƒ.
Dzieci powyżej 5 roku życia: 0,5 ml (pół ampułki) dziennie lub co drugi dzień.
Czas trwania terapii: 10 - 20 dni; w razie potrzeby powtórzyć kuracją po 4-tygodniowej przerwie.
Powstający osad nie ma wpływu na aktywność preparatu.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwróciç się do lekarza lub farmaceuty.

Skład

1 ampułka zawiera 1 ml wyciągu z aloesu drzewiastego (Aloe arborescens extractum) (1:4). rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda

Działanie

- infekcje górnych dróg oddechowych o podłożu bakteryjnym i wirusowym,
- pomocniczo w nawracających zakażenia górnych dróg oddechowych i innych, rozpoznanych przez lekarza, stanach obniżonej odporności.

Wskazania

Wskazaniami do zastosowania leku są:
- infekcje górnych dróg oddechowych o podłożu bakteryjnym i wirusowym,
- pomocniczo w nawracających zakażenia górnych dróg oddechowych i innych, rozpoznanych przez lekarza, stanach obniżonej odporności.

Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Stosowanie innych leków

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować, z powodu braku danych na temat stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 5 roku życia.

Product description Biostymina, aloe arborescens foil latestis extractum fluidum
Biostimin is an aqueous extract of aloe vera leaves intended for oral use.

Dosage
If your doctor tells you otherwise, complete the dosing schedule.
Adults: 1 ml (1 ampoule) daily or every other day.
Children over 5 years of age: 0.5 ml (half an ampoule) daily or every other day.
Duration of therapy: 10 - 20 days; if necessary, repeat the treatment after a 4-week break.
The resulting sediment has no effect on the activity.
If you have the impression that the effect is too strong or too weak, talk to your doctor or pharmacist.

Composition
1 ampoule contains 1 ml of Aloe arborescens extractum (1: 4). extraction solvent: water

Action
- upper respiratory tract infections with bacterial and viral origin,
- auxiliary in recurrent infections of the upper respiratory tract and other, diagnosed by a doctor, conditions of reduced immunity.

Indications
The indications for the use of anxiety are:
- upper respiratory tract infections with bacterial and viral origin,
- auxiliary in recurrent infections of the upper respiratory tract and other, diagnosed by a doctor, conditions of reduced immunity

Side effects
Not applicable so far.
In the event of a final choice, ask your doctor about them.

Warnings and measures
Do not use in case of hypersensitivity to any of the product stamps. Read the package leaflet carefully before use.

Use of other drugs
No data.

Pregnancy and breastfeeding
Do not use, due to the lack of data on treatment in pregnant and lactating women.

Use of the drug in children and adolescents
Do not use on children under 5 years of age.

More Information
Value 10000IU
Write Your Own Review
You're reviewing:Biostymina plyn doustny 10 ampulek